ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ IDEC

Συμβουλευτική | Συστήματα Ποιότητας | Εκπαίδευση | Digital Marketing

Οι υπηρεσίες μας

IDEC Consulting

Συμβουλευτική

Διάγνωση προβλημάτων και προτάσεις για βελτιώσεις, διαχείριση έργων, ανάλυση SWOT, σχεδιασμός και έλεγχος παραγωγής, επανασχεδιασμός, ανάλυση κόστους, συστήματα αξιολόγησης κλπ.

IDEC Quality

Συστήματα ποιότητας

ISO 9001, ISO 22000, CODEX ALIMENTARIUS, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 29990, ISO 39001, GDPR, QLABEL, SOLAR KEYMARK, CE, ΕΛΟΤ 1429, ΕΛΟΤ 1435, YA 1348.2004, Εξουσιοδοτημένοι Οικονομικοί Φορείς (ΑΕΟ), FSSC 22000, IWAY κλπ.

IDEC Business studies

Επιχειρηματικές μελέτες

Υποβολή προτάσεων για συγχρηματοδότηση από εθνικά/ κοινοτικά προγράμματα π.χ. ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός, μελέτες σκοπιμότητας, business plan, business continuity plan κλπ.

Εκπαιδεύσεις

Σεμινάρια για στελέχη επιχειρήσεων και εργαζομένους (ενδοεπιχειρησιακά ή ανοικτά), εκπαιδευτικά προγράμματα, που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και στο προσωπικό των εκπαιδευτικών οργανισμών, προγράμματα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) ή μεικτής μάθησης.

Projects

Έργα που αφορούν την Έρευνα και την Ανάπτυξη, Δια Βίου Μάθηση (Leonardo Da Vinci, Grundtvig), Erasmus+, Η Ευρώπη για τους Πολίτες, Απασχόληση, Περιβάλλονς, Επιχειρήσεις, Υγείας και Συμπεριφορά Καταναλωτών, Ευφυείς Ενέργειες κλπ.

Ψηφιακές υπηρεσίες

Ιστοσελίδες, Eshop, Digital marketing - διαφήμιση PPC, Social Media Marteting, Email marketing, Content Marketing, Digital advertising, Online εφαρμογές,  υπηρεσίες B2B-B2C

η IDEC

Η IDEC Α.Ε. μια εταιρεία που εξειδικεύεται στην συμβουλευτική επιχειρήσεων, σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας. Είναι ενεργή στην ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά από το 1989.

Στα 30 χρόνια της δραστηριοποίησής της έχει επιτύχει ένα συνδυασμό εμπειρίας και τεχνογνωσίας που εμπλουτίζεται συνεχώς με τις ιδέες και την καινοτομία των νέων συνεργατών της. Η IDEC Α.Ε. διαθέτει ένα ευρύ φάσμα εξειδίκευσης αλλά και προϊόντων σε διάφορες θεματικές. Η προσέγγισή της πάντα με γνώμονα τον πελάτη, παρέχει ένα μοναδικό σύνολο ολοκληρωμένων υπηρεσιών και βοηθά στην οικοδόμηση ενός σύγχρονου επιχειρηματικού μέλλοντος.

Η IDEC Α.Ε. διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης της ποιότητας των υπηρεσιών της σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001.

Πελάτες

Επιχειρήσεις, Δημόσιοι οργανισμοί, Τοπικές αρχές, Πανεπιστήμια, ΜΚΟ ...

Έργα

Περισσότερα από 250 έργα σε διάφορες θεματικές ...

Διεθνείς συνεργασίες

Συνεργασίες ερευνητικού περιεχομένου με περισσότερους από 600 οργανισμούς ...

Εκπαίδευση

Περισσότερες από 40 θεματικές για Έλληνες και Διεθνείς συμμετέχοντες, περισσότεροι από 400 εκπαιδευόμενοι ανά έτος ...

.

Εκπαιδεύσεις

Στην IDEC Α.Ε. διαθέτουμε τεράστια εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων, εργαζομένων και εκπαιδευτικών η οποία πηγάζει από τη συμμετοχή μας στην διοργάνωση και εκτέλεση δεκάδων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών.

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση και δραστηριότητες νεολαίας).

Την προστιθέμενη αξία γνώσης από τη συμμετοχή μας αυτή, σε συνεργασία με εξαιρετικούς εισηγητές, έχουμε μετουσιώσει σε σεμινάρια εκπαίδευσης που εγγυόνται την επίτευξη των γνωστικών και αναπτυξιακών σας στόχων είτε σε προσωπικό, είτε σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Πραγματοποιούμε:

  • Σεμινάρια για στελέχη επιχειρήσεων και εργαζομένους (ενδοεπιχειρησιακά ή ανοικτά).
  • Εκπαιδευτικά προγράμματα, που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και στο προσωπικό των εκπαιδευτικών οργανισμών, με αντικείμενο τη διοίκηση της εκπαίδευσης και παιδαγωγικά θέματα.
  • Προγράμματα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) ή μεικτής μάθησης, που αναφέρονται σε επαγγελματικά αντικείμενα ή στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων.

© 2020 IDEC Α.Ε. | Ηρώων Πολυτεχνείου 96 – 3ος όροφος, 18536 Πειραιάς