Έχετε ερωτήσεις; (+30) 210 428 6227info@idec.gr

Πρόγραμμα “Εξοικονομώ – Επιχειρώ” του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Γενικά

Αναμένεται να προκυρηχθεί η Δράση “ Εξοικονομώ – Επιχειρώ ” για την βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποτελεί μέρος προσπάθειας για την εφαρμογή της πράσινης μετάβασης και σχετίζεται με τους στόχους περιορισμού της κλιματικής αλλαγής, προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.

Ειδικότερα:

 • Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων
  Έως 100.000€ για κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών και από 50.000€ – 500.000€ για τον κλάδο του Τουρισμού.

 • Ποσοστό επιδότησης
  Αναμένεται έως 50% ανάλογα την κατηγορία της επιχείρησης

 • Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
  Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες

 • Προϋπολογισμός δράσης (συνολικός) – 200 εκ. Ευρώ
  (50% για κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών και 50% για τον κλάδο Τουρισμού)Τι θα επιδοτηθεί

Για κάθε έργο που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στα πλαίσια του προγράμματος, ο ελάχιστος ενεργειακός – περιβαλλοντικός στόχος καθορίζεται οι εξής:

-μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%

-εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 35%

-αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρείς (3) ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β’ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση).

Για τον κλάδο του Τουρισμού, η Δυναμικότητα της μονάδας θα πρέπει να είναι έως εκατό (100) κλίνες.Επιλέξιμες δαπάνες

Oι παρεμβάσεις της παρούσας δράσης περιλαμβάνουν:

1. επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους όπως θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης,

2. επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού, όπως αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών σύζευξης τεχνητού με φυσικό φωτισμό, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας / παρουσίας χρηστών,

3. επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,

4. επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων όπως αντικατάσταση ψυκτών από νεότερης τεχνολογίας αντλίες θερμότητας ή ψύκτες, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,

5. επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων όπως αντικατάσταση Κ.Κ.Μ. από νεότερης τεχνολογίας που διαθέτουν ανάκτηση της ενέργειας του απορριπτόμενου αέρα, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση ανεμιστήρων μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερους που ελέγχονται από ηλεκτρονικές διατάξεις (inverters),

6. επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση μονάδων αποθήκευσης από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,

7. επεμβάσεις εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταικά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές Α/Θ συμπεριλαμβανομένων των γεωεναλλακτών,

8. εγκατάσταση συστήματα αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό αλλά σε κεντρικό επίπεδο

9. συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι δυνατή η χρηματοδότηση των παρακάτω υποστηρικτικών υπηρεσιών:

-Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή, για έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (αρχικό και τελικό) για τις περιπτώσεις κτιρίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕνΑΚ.

-Ανάπτυξη και Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001.

-Υπηρεσίες Συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης

-Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων του ενεργειακού ελέγχου σχετικές με τους σκοπούς της Δράσης.
Ποιος είναι ο ρόλος της IDEC ΑΕ;

H IDEC αναλαμβάνει την:

 • Σύνταξη επενδυτικού σχεδίου.

 • Παρακολούθηση υλοποίησης και υποβολή των απαιτούμενων εκθέσεων προόδου, τροποποιήσεων και ολοκλήρωσης κατά τις απαιτήσεις των προγραμμάτων.

 • Ανάπτυξη και υποστήριξη στην εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης.Επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο μας για να σας υποστηρίξουμε στην σύνταξη της πρόταση σας!

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε για νέες υπηρεσίες, εκπαιδεύσεις, άρθρα και νέα.