Έχετε ερωτήσεις; (+30) 210 428 6227info@idec.gr

EN 15224

Τι είναι το πρότυπο EN 15224

Η συμμόρφωση µε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας EN 15224 επιτρέπει σε µία επιχείρηση να δεσμευτεί µε μακροπρόθεσμο στόχο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας. Με την τήρηση των απαιτήσεων, θα αυξήσει την οργανωτική αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών, ελαχιστοποιώντας τις πιθανές αποκλίσεις, αυξάνοντας έτσι τη συνολική παραγωγικότητα.

Το EN 15224 περιλαμβάνει απαιτήσεις για την ασφάλεια και τη διαχείριση των κλινικών κινδύνων στις διαδικασίες σχεδιασμού, υλοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και διαχείρισης ασθενών.

Ποια είναι τα οφέλη του ΕΝ 15224

 • Ενισχύει τη θέση (marketing – πωλήσεις) και την αξιοπιστία του οργανισμού τόσο στην τοπική όσο και στη διεθνή αγορά
 • Ενισχύει την ομαλή λειτουργία, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των Διευθύνσεων/ Τμημάτων / Συνεργατών
 • Αποδεικνύει μέσω ενός ανεξάρτητου φορέα ότι εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκές – εθνικές – διεθνείς απαιτήσεις
 • Ενισχύει τον καθορισμό ξεκάθαρων εταιρικών στόχων και στρατηγικών
 • Αποδεικνύει τη δέσμευση της ανώτατης διοίκησης του οργανισμού για την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας
 • Οι ετήσιες αξιολογήσεις συμβάλλουν ώστε να παρακολουθεί ο οργανισμός την απόδοσή του και να βελτιώνεται συνεχώς

Ποιος είναι ο ρόλος της IDEC AE;

 • Αξιολόγηση υφιστάμενου επιπέδου οργάνωσης
 • Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την αξιοποίηση ευκαιριών οργάνωσης και βελτίωσης
 • Ανάπτυξη των απαιτούμενων εγγράφων (Εγχειριδίου, Διαδικασιών, έντυπων)
 • Εκπαίδευση προσωπικού.
 • Επίβλεψη εφαρμογής των απαιτήσεων του ΕΝ 15224.
 • Εσωτερική επιθεώρηση όλων των διαδικασιών
 • Υποστήριξη διαδικασίας πιστοποίησης και
 • Παρακολούθηση και υποστήριξη συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες μετά την αρχική πιστοποίηση.
 • Επιστημονική υποστήριξη σε θέματα σχετικής νομοθεσίας και κανονισμών

Άλλες υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε για νέες υπηρεσίες, εκπαιδεύσεις, άρθρα και νέα.