Έχετε ερωτήσεις; (+30) 210 428 6227info@idec.gr

FSSC 22000

FSSC 22000 – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Τι είναι το πρότυπο FSSC 22000;

H ανάπτυξη ενός συστήματος, σύμφωνα με το διεθνές σχήμα FSSC 22000, αποτελεί μια από τις καλύτερες επιλογές για μια επιχείρηση, της απόδειξης συμμόρφωσης ως προς τις αρχές του παγκόσμιου οργανισμού GFSI (Global Food Safety Initiative) αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων και ποτών.

Η εναρμόνιση της επιχείρησης με τις αρχές του FSSC 22000 παρέχει πρόσθετη απόδειξη της συμμόρφωσης προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως είναι οι πελάτες, οι φορείς ελέγχου κ.α. Η πιστοποίηση με FSSC 22000 είναι απόλυτα ισοδύναμη με τις πιστοποίησης κατά BRC και IFS προσφέρει κύρος και αξιοπιστία ενισχύοντας την βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Ποια είναι τα οφέλη του FSSC 22000;

 • Ύπαρξη μεγαλύτερων δυνατοτήτων πρόσβασης στην παγκόσμια αγορά Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Απόδειξη ικανοποίησης των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας περί της ασφάλειας τροφίμων και ποτών
 • Μεγαλύτερη και καλύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών
 • Μεγιστοποίηση του επιπέδου ασφάλειας διαχείρισης των τροφίμων και ποτών
 • Αποτελεσματικότερη διαχείριση περιστατικών απόσυρσης ή ανάκλησης προϊόντος
 • Υιοθέτηση κουλτούρας ασφάλειας διαχείρισης τροφίμων και ποτών
 • Βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των διεργασιών παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών
 • Ενίσχυση του κύρους καθώς και αύξηση της τεχνογνωσίας της επιχείρησης
   

Ποιος είναι ο ρόλος της IDEC AE;

 • Αξιολόγηση και προσδιορισμός απαιτήσεων υλικοτεχνικών υποδομών
 • Αξιολόγηση κινδύνων σε πρώτες ύλες, προϊόντα και διεργασίες
 • Ανάπτυξη Μελέτης HACCP. Καθορισμός προληπτικών μέτρων και πλάνου παρακολούθησης των σημείων ελέγχου
 • Ανάπτυξη των απαιτούμενων εγγράφων (Εγχειριδίου, Διαδικασιών, έντυπων και απαιτούμενων αρχείων)
 • Ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης αλλεργιογόνων, food defense, food fraud
 • Εκπαίδευση του συντονιστή, της ομάδας ασφάλειας των τροφίμων καθώς και του προσωπικού στην εφαρμογή του συστήματος και των νομοθετικών απαιτήσεων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης και προετοιμασίας πιστοποίησης ως προς το διεθνές πρότυπο
 • Παρακολούθηση και υποστήριξη συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες μετά την αρχική πιστοποίηση
 • Επιστημονική υποστήριξη σε θέματα σχετικής νομοθεσίας και κανονισμών

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε για νέες υπηρεσίες, εκπαιδεύσεις, άρθρα και νέα.