Skip to main content
Έχετε ερωτήσεις; (+30) 210 428 6227info@idec.gr

Πρόγραμμα “Έξυπνη Μεταποίηση” του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Γενικά

Αναμένεται να προκυρηχθεί η Δράση “Έξυπνη Μεταποίηση” για την ενίσχυση των μεταποιητικών – βιομηχανικών επιχειρήσεων ώστε αυτές να προχωρήσουν σε επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και την προσαρμογή τους στις επιταγές της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0).

Ειδικότερα:

 • Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων
  250.000€ – 6.000.000€
 • Ποσοστό επιδότησης
  Αναμένεται έως 50% ανάλογα την κατηγορία της επιχείρησης
 • Επιλέξιμες Επιχειρήσεις
  Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες
 • Προϋπολογισμός δράσης (συνολικός) – 73 εκ. Ευρώ
  (30% για τις Μεσαίες και 70% για τις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις)

Τι θα επιδοτηθεί

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να στοχεύουν σε έναν από τους ακόλουθους πυλώνες:

 1. Τεχνητή νοημοσύνη και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων.
 2. Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (M2M Learning, Manufacturing Execution Systems – MES, Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων – SCADA, κλπ.)
 3. Ρομποτική και αυτοματισμοί (για την εγκατάσταση νέων ή την αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με αισθητήρες, αυτοματισμούς, ρομποτική εφαρμογή, και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής)

Ειδικότερα θα πρέπει να στοχεύουν:

 • στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της επιχείρησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής,
 • στην προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού,
 • στην ψηφιοποίηση των συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και
 • στην παραγωγή έξυπνων συστημάτων και τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Αγορά υποδομών δικτύου υψηλής ταχύτητας 5G,
 • Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού,
 • Αγορά εξοπλισμού εργαστηρίου
 • Αγορά εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου,
 • Αγορά ΤΠΕ & εξοπλισμού λογισμικού,
 • Αγορά άδειών λογισμικού,
 • Αγορά αδειών cloud,
 • Κόστη υπηρεσιών ασφάλειας IT,
 • Κόστη υπηρεσιών σχεδιασμού προϊόντων,
 • Κόστη υπηρεσιών κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας & διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
 • Κόστη πιστοποίησης,
 • Κόστη τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για
  • την υλοποίηση νέων υποδομών πληροφορικής και λογισμικών ή
  • για τη διενέργεια ανάλυσης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών,
 • Κόστη εκπαίδευσης προσωπικού και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του Industry 4.0

Ενδεικτικές επιλέξιμες επιχειρήσεις

Ενδεικτικοί επιλέξιμοι ΚΑΔ (με όλες οι υποκατηγορίες τους):

 • 13 – Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
 • 14 – Κατασκευή ειδών ένδυσης
 • 15 – Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
 • 16 – Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
 • 17 – Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
 • 18 – Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
 • 19 – Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
 • 20 – Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
 • 21 – Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
 • 22 – Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
 • 23 – Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
 • 25 – Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
 • 26 – Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
 • 27 – Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • 28 – Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
 • 31 – Κατασκευή επίπλων
 • 32 – Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
 • 33 – Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • 52.1 – Αποθήκευση
 • 58 – Εκδοτικές δραστηριότητες
 • 62 – Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
 • 63 – Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας

Καθώς και επιλεγμένοι κωδικοί (όχι ολόκληρες οι υποκατηγορίες) από τους ΚΑΔ:

 • 10 – Βιομηχανία Τροφίμων
 • 11 – Ποτοποιία
 • 35 – Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
 • 36 – Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
 • 52 – Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

Ποιος είναι ο ρόλος της IDEC AE;

Η IDEC A.E. αναλαμβάνει την σύνταξη και υποβολή της πρότασης ενίσχυσης της επιχείρησης σας. Πριν ξεκινήσει η σύνταξη προσφέρει δωρεάν την προβαθμολόγηση της πρότασης σας ώστε να γνωρίζετε εξαρχής τις πιθανότητες της επιχείρησης σας για να εγκριθεί στο πρόγραμμα. 

Επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο μας για να σας υποστηρίξουμε στην σύνταξη της πρόταση σας και να σας προσφέρουμε δωρεάν προ-αξιολόγηση!

 • Η IDEC A.E. αναλαμβάνει την έγκαιρη ενημέρωσή σας όσον αφορά νέα προγράμματα επιχορήγησης για τον εκσυγχρονισμό του οργανισμού σας.
 • Σύνταξη επενδυτικών σχεδίων
 • Παρακολούθηση υλοποίησης και υποβολή των απαιτούμενων εκθέσεων προόδου, τροποποιήσεων και ολοκλήρωσης κατά τις απαιτήσεις των προγραμμάτων
 • Υπηρεσίες της IDEC που εντάσσονται προς επιδότηση:
  • Ανάπτυξη μελετών οργάνωσης και πιστοποίησης βάση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων (πχ ISO, CE κ.α.)
  • Υπηρεσίες υλοποίησης εφαρμογών διαδικτύου (πχ website, e-shop, digital marketing)
  • Υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της επιχείρησης (webinar, on line, ενδοεπιχειρησιακές)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενεργά προγράμματα επιχορηγήσεων

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε για νέες υπηρεσίες, εκπαιδεύσεις, άρθρα και νέα.