Skip to main content
Έχετε ερωτήσεις; (+30) 210 428 6227info@idec.gr

Μέτρο 4.2 – Επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία γεωργικών προϊόντων

Το πρόγραμμα αφορά στη στήριξη των δικαιούχων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων και αποτελείται από επιμέρους προγράμματα:

 • 4.2.1 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό γεωργικό προϊόν,με δικαιούχους τις πολύ μικρές, μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις,)
 • 4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό μη γεωργικό προϊόν
 • 4.2.3 Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες

Κλάδοι ενίσχυσης

 1. Κρέας –πουλερικά –κουνέλια
 2. Γάλα
 3. Αυγά
 4. Σηροτροφία –μελισσοκομία –σαλιγκαροτροφία –διάφορα ζώα
 5. Ζωοτροφές
 6. Δημητριακά
 7. Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
 8. Οίνος
 9. Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί
 10. Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
 11. Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
 12. Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
 13. Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)
 14. Μέλι και επεξεργασία προϊόντων κυψέλης

Τι καλύπτει το πρόγραμμα

 1. Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών
 2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
 3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού
 4. Αγορά καινούργιων οχημάτων
 5. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P).
 6. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων)
 7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων
 8. Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση)

Ποστοστό επιχορήγησης και προϋπολογισμός

Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 40%-90% και προϋπολογισμό από 50.000 έως 10.000.000 ανάλογα με το πρόγραμμα.

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση της δράσης 4.2.1. στον ακόλουθο σύνδεσμο: Ανακοίνωση της δράσης 4.2.1

Σημαντική ανακοίνωση:
Το πρόγραμμα θα προκηρυχθεί μετά τον Σεπτέμβριο του 2021. Όμως οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι, ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες
Αρμόδιοι: Παναγιώτης Κατσαμπάνης και Νάσος Καραχάλιος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 42 86 227.


Ποιος είναι ο ρόλος της IDEC AE;

 • Η IDEC A.E. αναλαμβάνει την έγκαιρη ενημέρωσή σας όσον αφορά νέα προγράμματα επιχορήγησης για τον εκσυγχρονισμό του οργανισμού σας.
 • Σύνταξη επενδυτικών σχεδίων
 • Παρακολούθηση υλοποίησης και υποβολή των απαιτούμενων εκθέσεων προόδου, τροποποιήσεων και ολοκλήρωσης κατά τις απαιτήσεις των προγραμμάτων
 • Υπηρεσίες της IDEC που εντάσσονται προς επιδότηση:
 • Ανάπτυξη μελετών οργάνωσης και πιστοποίησης βάση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων (πχ ISO, CE κ.α.)
 • Υπηρεσίες υλοποίησης εφαρμογών διαδικτύου (πχ website, e-shop, digital marketing)
 • Υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της επιχείρησης (webinar, on line, ενδοεπιχειρησιακές)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενεργά προγράμματα επιχορηγήσεων

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε για νέες υπηρεσίες, εκπαιδεύσεις, άρθρα και νέα.