Skip to main content
Έχετε ερωτήσεις; (+30) 210 428 6227info@idec.gr

e-λιανικό – Ανάπτυξη e-shop μέσω ΕΣΠΑ

Επιδότηση για την ανάπτυξη/αναβάθμιση e-shop μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ e-λιανικό

Το νέο πρόγραμμα e-Λιανικό στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.

Προϋπολογισμός

Η επιδότηση είναι 100% και ο προϋπολογισμός του κάθε έργου μπορεί να φτάνει:

 • τα 1.500,00€ για αναβάθμιση ήδη υπάρχοντος e-shop και
 • τα 5.000,00€ για δημιουργία νέου e-shop

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Επιλέξιμες είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, οι οποίες πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • να έχουν κύρια δραστηριότητα ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα το λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού)
 • Ο παραπάνω ΚΑΔ να έχει αποκτηθεί:
  • έως 30/09/2019 (υφιστάμενες)
  • από 01/10/2019 έως 07/11/2020 (νεοσύστατες)
 • να έχουν φυσικό κατάστημα πώλησης προϊόντων, διακριτό της οικίας
 • να έχουν αναστείλει την λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα από την 18/3/2020

Σημειώνεται ότι ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης των υφιστάμενων επιχειρήσεων ορίζεται η μείωση του κύκλου εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019. Η μείωση πρέπει σε ποσοστό να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20%. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλεξιμες δαπάνες δύναται να περιλαμβάνουν:

 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού)
 • Εξοπλισμός πληροφορικής (μόνο για νέα e-shop και έως το 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού)
  • Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών -λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα
  • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
  • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από 18/03/2020 και η ημερομηνία αυτή αφορά όχι μόνο ημερομηνίες τιμολόγησης αλλά και ημερομηνία συμβασιοποίησης, πληρωμής προκαταβολών ή εξόφλησης, ημερομηνίες δελτίων αποστολής κλπ.

Υποβολή – Διάρκεια υλοποίησης

Οι προτάσεις υποβάλλονται από τις 22/02/2021 έως και τις 24/03/2021 5/4/2021 και η αξιολόγηση τους θα είναι συγκριτική. Η μεγιστη διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 6 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης.

Θέματα που αξίζουν προσοχή

 • Θα πρέπει άμεσα να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως και προσφορές για κάθε δαπάνη που θέλετε να εντάξετε στο πρόγραμμα επιχορήγησης.
 • Στο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ.
 • Το e-shop – θα πρέπει να λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και να ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελιοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).
 • Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop.
 • Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)

Μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με το πρόγραμμα επιδότησης e-shop

Αν σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα επιδότησης e-shop για την δική σας επιχείρηση, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας, έτσι ώστε να μπορούμε να σας ενημερώνουμε για όλες τις εξελίξεις.


Ποιος είναι ο ρόλος της IDEC AE;

 • Η IDEC A.E. αναλαμβάνει την έγκαιρη ενημέρωσή σας όσον αφορά νέα προγράμματα επιχορήγησης για τον εκσυγχρονισμό του οργανισμού σας.
 • Σύνταξη επενδυτικών σχεδίων
 • Παρακολούθηση υλοποίησης και υποβολή των απαιτούμενων εκθέσεων προόδου, τροποποιήσεων και ολοκλήρωσης κατά τις απαιτήσεις των προγραμμάτων
 • Υπηρεσίες της IDEC που εντάσσονται προς επιδότηση:
 • Ανάπτυξη μελετών οργάνωσης και πιστοποίησης βάση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων (πχ ISO, CE κ.α.)
 • Υπηρεσίες υλοποίησης εφαρμογών διαδικτύου (πχ website, e-shop, digital marketing)
 • Υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της επιχείρησης (webinar, on line, ενδοεπιχειρησιακές)

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε για νέες υπηρεσίες, εκπαιδεύσεις, άρθρα και νέα.