Έχετε ερωτήσεις; (+30) 210 428 6227info@idec.gr

Ανάπτυξη e-shop μέσω ΕΣΠΑ

Επιδότηση για την ανάπτυξη e-shop από το ΕΣΠΑ

Ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ βρίσκεται σε φάση προδημοσίευσης, το οποίο αφορά την επιχορήγηση για την δημιουργία e-shop σε επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει πολύ σύντομα και θα έχει προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το πρόγραμμα θα καλύπτει 100% το κόστος ανάπτυξης έως και 5.000€.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Επιλέξιμες θα είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, οι οποίες πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • να έχουν κύρια δραστηριότητα το λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού)
 • για τις υφιστάμενες θα πρέπει να έχουν ημερομηνία απόκτησης ΚΑΔ έως 30/9/2019
 • για τις νεοσύστατες θα πρέπει να έχουν ημερομηνία απόκτησης ΚΑΔ από 1/10/2019 έως και 7/11/2020
 • να έχουν φυσικό κατάστημα πώλησης προϊόντων
 • να έχουν αναστείλει την λειτουργία τους για περισσότερες των μία ημερών από την 18/3/2020
 • να έχουν ολοκληρώσει, τιμολογήσει και εξοφλήσει την ανάπτυξη του e-shop από την 18/3/2020 έως την ημερομηνία που θα υποβάλλουν την αίτηση

Σημειώνεται ότι ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης των υφιστάμενων επιχειρήσεων ορίζεται η μείωση του κύκλου εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019. Η μείωση πρέπει σε ποσοστό να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20%.

Το κριτήριο δεν θα εφαρμοστεί στις νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες δαπάνες

Ο προϋπολογισμός του κάθε έργου μπορεί να φτάνει τα 5.000€ και να περιλαμβάνει τις ακόλουθες δαπάνες:

 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop
 • Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών -λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

Εντός των επόμενων ημερών αναμένονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα  ανά περιφέρεια.

Μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με το πρόγραμμα επιδότησης e-shop

Αν σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα επιδότησης e-shop για την δική σας επιχείρηση, συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας, έτσι ώστε να μπορούμε να σας ενημερώνουμε για όλες τις εξελίξεις.


Ποιος είναι ο ρόλος της IDEC AE;

 • Η IDEC A.E. αναλαμβάνει την έγκαιρη ενημέρωσή σας όσον αφορά νέα προγράμματα επιχορήγησης για τον εκσυγχρονισμό του οργανισμού σας.
 • Σύνταξη επενδυτικών σχεδίων
 • Παρακολούθηση υλοποίησης και υποβολή των απαιτούμενων εκθέσεων προόδου, τροποποιήσεων και ολοκλήρωσης κατά τις απαιτήσεις των προγραμμάτων
 • Υπηρεσίες της IDEC που εντάσσονται προς επιδότηση:
 • Ανάπτυξη μελετών οργάνωσης και πιστοποίησης βάση ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων (πχ ISO, CE κ.α.)
 • Υπηρεσίες υλοποίησης εφαρμογών διαδικτύου (πχ website, e-shop, digital marketing)
 • Υλοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της επιχείρησης (webinar, on line, ενδοεπιχειρησιακές)

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε για νέες υπηρεσίες, εκπαιδεύσεις, άρθρα και νέα.