Skip to main content
Έχετε ερωτήσεις; (+30) 210 428 6227info@idec.gr

Η «Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020 στοχεύει στην προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας καθώς και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, μικρών επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων.

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων

Ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να ανέρχεται από 25.000€ έως 100.000€. Για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης είναι 50.000€.

Υποβολή και διάρκεια υλοποίησης

Η πρόταση υποβάλλεται από τις 23.02.2022 έως τις 15.04.2022 και μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Ως ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 55% και η έγκριση είναι συγκριτική. Ως προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων ορίζεται η 30/6/2023.

Ποσοστά χρηματοδότησης

Η δράση επιδοτεί το 75% των επιλέξιμων δαπανών. Για το μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού επιδοτεί το 100%.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από 15/02/2022 και η ημερομηνία αυτή αφορά όχι μόνο ημερομηνίες τιμολόγησης αλλά και ημερομηνία συμβασιοποίησης, πληρωμής προκαταβολών ή εξόφλησης, ημερομηνίες δελτίων αποστολής, εκτελωνιστικών εγγράφων κλπ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

 1. Νέες υφιστάμενες επιχειρήσεις
  • Να έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2018
  • Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης
  • Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ
 2. Υφιστάμενες επιχειρήσεις
  • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
  • Να μην της έχουν επιβληθεί πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας
 3. Υπό σύσταση επιχειρήσεις
  • να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης για εγκατάσταση εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής
  • Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

 • οι επιχειρήσεις που δεν καλύπτουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις
 • οι επιχειρήσεις που είναι μέλος δικτύου με δικαίωμα δικαιοχρησίας (franchising)

Επιλέξιμες δαπάνες

Χρηματοδοτούνται με συγκεκριμένα ποσοστά και κριτήρια οι κάτωθι επιλέξιμες δαπάνες:

 • Κτιριακές εργασίες
 • Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων & εξοπλισμού
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Προμήθεια επαγγελματικού οχήματος
 • Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού (<1500€/είδος)
 • Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού (100% επιδότηση)
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου
 • Εκπαίδευση προσωπικού
 • Δαπάνες προβολής – προώθησης – δικτύωσης
 • Δαπάνες συμβουλευτικής υποστήριξης
 • Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης
 • Προμήθεια αναλωσίμων
 • Δαπάνες σχεδιασμού, ανάπτυξης και πιστοποίησης προϊόντων/υπηρεσιών, συστήματα διαχείρισης ISO

Θέματα προς προσοχή

 • Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, μετά την ολοκλήρωση της επένδυση
 • Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης (15/2/2022)
 • Για την πιστοποίηση των επιλέξιμων δαπανών πρέπει να προσκομίζονται όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και οι αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές
 • Ως ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 55/100.
 • Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο
 • Ο μέγιστος συνολικός επιλέξιμος προυπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000€
 • Για τις κατηγορίες δικαιούχων 1 και 3 ο ελάχιστος επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός είναι 25.000€ ανά πρόταση. Για την κατηγορία 2 είναι 50.000€.

Ποιος είναι ο ρόλος της IDEC AE;

Η IDEC A.E. αναλαμβάνει την σύνταξη και υποβολή της πρότασης ενίσχυσης της επιχείρησης σας. Πριν ξεκινήσει η σύνταξη προσφέρει δωρεάν την προβαθμολόγηση της πρότασης σας ώστε να γνωρίζετε εξαρχής τις πιθανότητες της επιχείρησης σας για να εγκριθεί στο πρόγραμμα. 

Επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο μας για να σας υποστηρίξουμε στην σύνταξη της πρόταση σας και να σας προσφέρουμε δωρεάν προ-αξιολόγηση!

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ενεργά προγράμματα επιχορηγήσεων

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε για νέες υπηρεσίες, εκπαιδεύσεις, άρθρα και νέα.