REaCT - Podnoszenie świadomości w zakresie równości i tolerancji kulturowej.

REaCT to projekt prowadzony w ramach programu Erasmus +. Celem projektu jest poprawa i wzbogacenie narzędzi dydaktycznych dla trenerów i personelu pracującego z dorosłymi w edukacji dorosłych, promowanie wolontariatu na rzecz migrantów, promowanie aktywnego obywatelstwa i komunikacji poprzez inicjowanie działań międzykulturowych.

Aby zmienić sposób myślenia i postawy obywateli europejskich, musimy rozpocząć edukację międzykulturową od dorosłych, ponieważ to oni tworzą i wpływają na sposób myślenia i postawy swoich dzieci. Rozwój tolerancyjnego i otwartego społeczeństwa zależy od przykładu podanego i przekazanego przez dorosłych dzieciom. Aby osiągnąć te cele, REaCT gromadzi innowacyjne metody nauczania, które będą dostępne w pakiecie szkoleniowym dostępnym online, gotowym do wdrożenia i wykorzystania przez ośrodki szkolenia dorosłych w całej Europie.

Latest news

Second pilot testing with trainers

Partners of REACT have initiated the second testing phase with trainers. If you are interested in trying the methodology guide and giving us along the way some feedback to improve it, please contact any of the partners in order to receive further information. This pilot testing phase will last till the end of July 2019.

Testing of methodology Guide with professionals

After the completion of the development of the methodology guide of REACT partners have started the first testing phase of the materials with professionals. We are all waiting with anxiety for their first feedback. A second testing phase will follow from May till July 2019 with trainers before we finalise the methodology guide.