O projekcie

Celem projektu REaCT jest wywieranie wpływu na dorosłych obywateli Europy i zachęcanie ich do działania na rzecz bardziej tolerancyjnej Europy, szanującej prawa człowieka i obowiązki, która pociąga za sobą populację uchodźców przekraczającą nasze granice. Projekt skierowany będzie do instytucji szkolących dorosłych, trenerów i pracowników tych instytucji oraz dorosłych uczniów z naszych regionów.

Aby zmienić sposób myślenia i postawy obywateli europejskich, musimy rozpocząć edukację międzykulturową od dorosłych, ponieważ to oni kształtują i wpływają na sposób myślenia i postawy ich dzieci. Rozwój tolerancyjnego i otwartego społeczeństwa zależy od przykładu podanego i przekazanego przez dorosłych dzieciom.

Aby osiągnąć cele projektu, instytucje partnerskie będą poszukiwać innowacyjnych metod nauczania, które zostaną przetestowane w tym konkretnym kontekście. Metody te zostaną zebrane w pakiecie szkoleniowym dostępnym online, gotowym do wdrożenia i wykorzystania przez centra szkoleniowe dla dorosłych w całej Europie.

Ostatnie wydarzenia migracyjne spowodowały zintensyfikowane zachowania nacjonalistyczne wśród krajów Europy. Pod tym względem dla wielu grup, np. Dziennikarzy, polityków, osób publicznych zachowania nacjonalistyczne stworzyły nowe wyzwanie w dziedzinie języka używanego publicznie i promującego wartości równości i tolerancji. Sytuacja ta wymusza także ukierunkowane działania edukatorów i organizacji zajmujących się edukacją dorosłych. Z powodu braku nowych rozwiązań szkoleniowych mających na celu zwiększenie poziomu tolerancji wśród dorosłych organizacje partnerskie postanowiły zająć się tym tematem. Pięć organizacji działających w dziedzinie edukacji dorosłych opracuje od podstaw przewodnik metodologiczny wspierający nauczycieli / pracowników / wolontariuszy itp.

Przewodnik będzie zawierać opisy kilku innowacyjnych metod wybranych w ramach przygotowań do projektu, które mają na celu rozwój poczucia jedności, równości i promowanie tolerancji kulturowej.

Projekt ten jest istotny w kontekście lokalnym / regionalnym każdego partnera, ponieważ zapewnia jego pracownikom ścieżki do podnoszenia ich wiedzy i kompetencji, szczególnie związanych z kluczowymi kompetencjami, komunikacją i dziedzinami społecznymi. W każdym przypadku są ważnym zasobem ludzkim w każdym kraju i regionach, w których działają partnerzy.

Tak więc znaczenie priorytetu edukacji dorosłych dotyczy samej grupy docelowej - trenerów / pracowników / dorosłych słuchaczy, którzy nie posiadają umiejętności międzykulturowych. Będą oni wspierani w trakcie projektu, aby uczestniczyć w procesie nabywania tych kompetencji..

Każdy partner ma innowacyjne i kreatywne podejście do ogólnej tematyki i oczekuje się, że różne innowacje zostaną udostępnione podczas działań projektu. Na każdym spotkaniu partnerskim będzie czas poświęcony na skuteczną analizę innowacji i odkryć wynikających z pracy. Cały projekt ma na celu zachęcanie i wspieranie innowacji poprzez elastyczność, otwartość i brak formalności.