Rezultaty

Wyniki tego projektu wygenerują i rozpowszechnią pozytywne przesłania mające na celu osiągnięcie harmonijnego stosunku z poszanowaniem innych obywateli europejskich i „przybyszów” (uchodźców, migrantów, repatriantów).

Oczekiwane wyniki uzyskane w trakcie trwania projektu obejmują:

 1. Przewodnik metodologiczny dla nauczycieli zawierający zestaw innowacyjnych metod, które zostaną przetestowane podczas pilotażowych sesji szkoleniowych, zostaną zebrane w „Lekcje tolerancji - integracyjne nauczanie dorosłych” i będą obejmowały kwestie tolerancji, różnorodności społecznej i przeciwdziałaniu dyskryminacji. Przewodnik zostanie opublikowany w wersji elektronicznej w formie otwartego planu treningowego z licznymi propozycjami „przykładów życia”, materiałami dydaktycznymi, objaśnieniami pojęć i propozycjami wprowadzenia elementów edukacji antydyskryminacyjnej. Szkolenia będą poświęcone mniejszościom narodowym i etnicznym, uchodźcom, tolerancji religijnej i światopoglądowej. Przewodnik zostanie udostępniony instytucjom edukacji dorosłych.
 2. Pilotażowe sesje szkoleniowe - prowadzone w instytucjach edukacji dorosłych w celu przetestowania materiałów i wprowadzenia jakichkolwiek poprawek. Organizowane będą sesje szkoleniowe dla nauczycieli i pracowników instytucji szkoleniowych dla dorosłych w zakresie stosowania w praktyce innowacyjnych metod opisanych powyżej.
 3. Materiały marketingowe, takie jak strona internetowa projektu, ulotka, plakaty itp. Każdy partner będzie musiał przetłumaczyć wspólne materiały na swój język kraju i zająć się dystrybucją materiałów i wszelkich informacji o projekcie, jego postępach, działaniach i wydarzeniach. Materiały pomogą również w przekazaniu pozytywnego przesłania dotyczącego tematu tego projektu.

  Ulotka:


  Strona internetowa: oficjalna strona internetowa REaCT

  Biuletyny we wersji Polskiej:

 4. Wiedza i doświadczenie zdobyte przez uczestników:
  • pracownicy i trenerzy / facylitatorzy / nauczyciele - będą aktywnymi uczestnikami projektu od samego początku. Wymieniają się doświadczeniami i dzielą wiedzą na temat nowych metod. Będą współpracować w celu przygotowania narzędzia metodologicznego, a także przeprowadzą szkolenia pilotażowe w swoich instytucjach.
  • dorośli słuchacze wezmą udział w szkoleniach pilotażowych i podzielą się swoją opinią na temat nowych metod.
 5. Większa świadomość kulturowa - przede wszystkim sesje szkoleniowe będą koncentrować się na różnicach międzykulturowych i kulturowych. Po drugie, partnerzy będą mieli okazję odwiedzić swoje kraje i instytucje, poznać lokalny kontekst, kulturę, mentalność itd. Podczas spotkań ponadnarodowych organizowane będą wydarzenia międzykulturowe w celu usprawnienia interakcji i uczenia się o innych kulturach.