REaCT - Podnoszenie świadomości w zakresie równości i tolerancji kulturowej.

REaCT to projekt prowadzony w ramach programu Erasmus +. Celem projektu jest poprawa i wzbogacenie narzędzi dydaktycznych dla trenerów i personelu pracującego z dorosłymi w edukacji dorosłych, promowanie wolontariatu na rzecz migrantów, promowanie aktywnego obywatelstwa i komunikacji poprzez inicjowanie działań międzykulturowych.

Aby zmienić sposób myślenia i postawy obywateli europejskich, musimy rozpocząć edukację międzykulturową od dorosłych, ponieważ to oni tworzą i wpływają na sposób myślenia i postawy swoich dzieci. Rozwój tolerancyjnego i otwartego społeczeństwa zależy od przykładu podanego i przekazanego przez dorosłych dzieciom. Aby osiągnąć te cele, REaCT gromadzi innowacyjne metody nauczania, które będą dostępne w pakiecie szkoleniowym dostępnym online, gotowym do wdrożenia i wykorzystania przez ośrodki szkolenia dorosłych w całej Europie.

Latest news