Przewodnik metodologicznym : Lekcje tolerancji - integracyjne nauczanie dorosłych