Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiebiorczosci

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiebiorczosci

Głównym celem Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości jest wspieranie zrównoważonego rozwoju regionów na południu Polski i społeczności lokalnych. Działania Fundacji koncentrują się na wspieraniu dorosłych uczniów, równości i niedyskryminacji, promowaniu przedsiębiorczości opartej na innowacjach, wspieraniu nowych osób rozpoczynających działalność, wspieraniu turystyki regionalnej również poprzez promocję kultury, sztuki, tradycji, w tym zachowanie i odbudowę dziedzictwa kulturowego, prowadzenie badań na tematy uwzględniające regiony „aspekty.

Osoba kontaktowa: Ewelina Firszt | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | www.firrip.com.pl | +48122820326

Previform - Laboratório, Formação, Higiene e Segurança no Trabalho Lda

Previform logo

PREVIFORM ma szerokie doświadczenie w dziedzinie szkolenia dorosłych w prawie wszystkich formach, a także ogromne doświadczenie w doradztwie w obszarach specjalizujących się w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa i higieny żywności oraz żywienia. Firma nieustannie poszukuje najlepszych inwestycji i strategii w celu zwiększenia zasobów ludzkich i technicznych, posiadając wiedzę specjalistyczną w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zdrowia w żywności. PREVIFORM zapewnia kształcenie zawodowe na różnych poziomach europejskich II, III, V. Obecnie te poziomy szkolenia są oferowane poprzez następujące sposoby: Szkolenie certyfikowane; Ustawiczne szkolenie; Specjalistyczne szkolenia technologiczne. Główne cele PREVIFORM to: Przyczynianie się do szkolenia dorosłych poprzez zapewnienie odpowiednich umiejętności wymaganych od wykwalifikowanych specjalistów; Opracowanie mechanizmów ułatwiających i promujących transakcję między szkoleniem a rynkiem pracy; Zapewnić stażystom solidne szkolenie społeczno-kulturowe, naukowe i technologiczne.

Osoba kontaktowa: Valdemar Veloso | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | http://previform.com.sapo.pt | +351258941289

IDEC

IDEC logo

IDEC to firma konsultingowa ds. Szkoleń z siedzibą w Pireusie w Grecji. Jego działania obejmują szkolenia, doradztwo w zakresie zarządzania, zapewnianie jakości, ocenę i rozwój rozwiązań ICT zarówno dla sektora prywatnego, jak i publicznego. IDEC działa od 20 lat w dziedzinie projektów unijnych. Dzięki podwójnej roli, zarówno jako dostawca usług edukacyjnych, jak i firma konsultingowa w zakresie zarządzania, IDEC był w stanie włączyć najlepsze praktyki z sektora biznesowego do edukacji, dostosowując je do ducha otwartej i zrównoważonej i dostępnej edukacji dla wszystkich. IDEC promuje włączenie społeczne i jest szczególnie aktywny w przedsiębiorczości i szkoleniach dla młodych i dorosłych osób, w tym migrantów / uchodźców, a szczególnie dla kobiet. Poprzez swoje centrum kształcenia ustawicznego każdego roku zapewnia szkolenia dla ponad 300 europejskich nauczycieli / trenerów w różnych tematach, w tym kompetencje międzykulturowe, edukacja włączająca, języki itp.

Osoba kontaktowa: Lila Anthopoulou | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | www.idec.gr | +302104286227

DOREA Educational Institute

DOREA logo

Ogólnym zakresem działalności DOREA Educational Institute jest oferowanie wysokiej jakości edukacji pozaformalnej dorosłym i młodym ludziom, obejmującej trzy główne obszary edukacji pozaformalnej, tj. edukację społeczno-kulturalną (popularną), edukację na rzecz rozwoju osobistego i szkolenia zawodowego. Specjaliści pracujący w DOREA, zarówno jako pracownicy, jak i konsultanci zewnętrzni, specjalizują się w dostarczaniu doskonałych i wykonalnych rozwiązań dla tych, którzy chcą kontynuować rozwój osobisty i zawodowy poprzez programy edukacyjne przez całe życie. Kursy DOREA łączą najskuteczniejsze i najszybciej rozwijające się modele psychologii stosowanej, takie jak Neuro-Linguistic Programming (NLP), Analizę Transakcyjną (AT), Enneagram i Gestalt. Stosuje się metody aktywnego uczenia się, aby zmaksymalizować korzyści dla uczniów i umożliwić im natychmiastowe korzystanie z nowych umiejętności. DOREA zapewnia również kursy rozwoju osobistego, które pomagają uczącym się dorosłym i młodzieży rozwijać i wyrażać swój potencjał oraz zdobywać praktyczne umiejętności, które pomagają radzić sobie z wyzwaniami życiowymi i przywracać równowagę życiową. Szkolenia te koncentrują się na coachingu, mentoringu, zachęcaniu do technik przedsiębiorczości, pracy z metodologią CEFE. Oferujemy również wykłady i warsztaty na takie tematy, jak inteligencja emocjonalna, umiejętności kreatywnego myślenia, samoświadomość i akceptacja, komunikacja interpersonalna, zarządzanie stresem, połączenie ciała z umysłem, znalezienie celu życiowego, NLP, Enneagram.

Osoba kontaktowa: Jolanta Banelyte | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | www.dorea.org | +35725256606

LUETEC

LUETEC logo

Uniwersytet LUETEC został utworzony w Neapolu (Włochy) w 2000 r. jako Uniwersytet Trzeciego Wieku. Przez lata LUETEC stał się centrum edukacji ustawicznej dla młodzieży i osób dorosłych, które z roku na rok różnicuje ofertę szkoleniową, odpowiadając na różne potrzeby edukacyjne uczniów w każdym wieku. LUETEC prowadzi badania i badania nad opracowaniem nowych metod nauczania / uczenia się dla młodych ludzi i dorosłych w różnych kontekstach edukacyjnych. LUETEC z siedzibą w Neapolu jest organizatorem wydarzeń kulturalnych, takich jak prezentacje książek, festiwale i spotkania kulturalne. Uniwersytet organizuje również wydarzenia, które prowadzą do słuchania Opery, czytania w teatrze, koncertów fortepianowych i innych wydarzeń związanych z dodawaniem wartości do historycznego i artystycznego dziedzictwa miasta, również dzięki wsparciu wschodzących artystów.

Osoba kontaktowa: Maria Giovanna Romaniello | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | www.luetec.org | +3908119137711