Przewodnik

Przewodnik metodologiczny dla nauczycieli zawierający zestaw innowacyjnych metod, które zostaną przetestowane podczas pilotażowych sesji szkoleniowych, zostaną zebrane w „Lekcje tolerancji - integracyjne nauczanie dorosłych” i będą obejmowały kwestie tolerancji, różnorodności społecznej i przeciwdziałaniu dyskryminacji. Przewodnik zostanie opublikowany w wersji elektronicznej w formie otwartego planu treningowego z licznymi propozycjami „przykładów życia”, materiałami dydaktycznymi, objaśnieniami pojęć i propozycjami wprowadzenia elementów edukacji antydyskryminacyjnej. Szkolenia będą poświęcone mniejszościom narodowym i etnicznym, uchodźcom, tolerancji religijnej i światopoglądowej. Przewodnik zostanie udostępniony instytucjom edukacji dorosłych.

Możesz:

lub pobierz: