Σχετικά

Ο στόχος του προγράμματος είναι να επηρεάσει τους ενήλικες Ευρωπαίους πολίτες και να τους καθοδηγήσει να αναλάβουν δράση για μια πιο ανεκτική Ευρώπη, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που δημιουργούν οι πρόσφυγες στα σύνορα μας. Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, εκπαιδευτές και εργαζόμενους σε αυτά τα κέντρα και σε ενήλικες εκπαιδευόμενους από τις περιοχές μας.

Για να αλλάξουν οι συμπεριφορές και ο τρόπος σκέψης των Ευρωπαίων πολιτών χρειάζεται να αρχίσουμε την διαπολιτισμική εκπαίδευση από τους ενήλικες καθώς εκείνοι δημιουργούν και επηρεάζουν τις αντιδράσεις και τον τρόπο σκέψης των παιδιών τους. Η ανάπτυξη μιας ανεκτικής και ανοιχτής κοινωνίας εξαρτάται από το παράδειγμα που δίδεται από τους ενήλικες στα παιδιά.

Για να επιτύχουμε τους στόχους του προγράμματος οι εταίροι ερεύνησαν για καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους που τις δοκίμασαν στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Αυτές οι μέθοδοι συλλέχθηκαν σε ένα εκπαιδευτικό πακέτο που είναι διαθέσιμο online, έτοιμο για εφαρμογή από κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων σε όλη την Ευρώπη.

Στις Ευρωπαϊκές χώρες μετά από τις πρόσφατες εξελίξεις με την προσφυγική κρίση έχουν ενταθεί οι εθνικιστικές συμπεριφορές. Για πολλές ομάδες πχ δημοσιογράφους, πολιτικούς, δημόσια πρόσωπα και άλλους, οι εθνικιστικές συμπεριφορές έχουν δημιουργήσει μια νέα πρόκληση σχετικά με την γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιείται δημοσίως για να προωθούνται οι αξίες της ισότητας και της ανεκτικότητας. Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων και κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων. Λόγω της έλλειψης νέων εκπαιδευτικών λύσεων που στοχεύουν να αυξήσουν τα επίπεδα ανεκτικότητας ανάμεσα στους ενήλικες, οι εταίροι του προγράμματος αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα. 5 οργανισμοί ενεργοί στην εκπαίδευση ενηλίκων έφτιαξαν από το μηδέν έναν μεθοδολογικό οδηγό για την υποστήριξη των εκπαιδευτών/εργαζομένων/εθελοντών, κλπ.

Ο οδηγός περιλαμβάνει αναλύσεις διαφόρων καινοτόμων μεθόδων που επιλέχθηκαν κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος, με σκοπό να αναπτυχθεί η αίσθηση της ενότητας, της ισότητας και να προωθηθεί η πολιτιστική ανεκτικότητα.

Αυτό το πρόγραμμα απαντάει σε προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε χώρα των εταίρων και δίνει στους εργαζόμενους τους λύσεις για την βελτίωση της γνώσης και των δεξιοτήτων τους ειδικά σχετικά με τις δεξιότητες κλειδιά, την επικοινωνία και κοινωνικά θέματα. Σε κάθε περίπτωση αυτές οι δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές για τους ανθρώπους όλων των χωρών που δραστηριοποιούνται οι εταίροι.