Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του προγράμματος δημιουργούν θετικά μηνύματα, με στόχο την επίτευξη συμβατής συνύπαρξης με σεβασμό ανάμεσα στους Ευρωπαίους πολίτες και τους νεοφερμένους (πρόσφυγες, μετανάστες, επαναπατρισμένους) συνανθρώπους μας.

Τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά την διάρκεια του έργου περιλαμβάνουν::

 1. Μεθοδολογικός οδηγός για εκπαιδευτές που περιλαμβάνει ένα σετ καινοτόμων μεθόδων, που δοκιμάστηκαν κατά τη διάρκεια των πιλοτικών εφαρμογών και επιλέχθηκαν ως «Μαθήματα για την προώθηση της Ανοχής – περιεκτικές μέθοδοι εκπαίδευσης ενηλίκων» – και ενσωματώνει θέματα για την ανοχή στην διαφορετικότητα και την αποφυγή διαχωρισμών στις εκπαιδεύσεις. Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή με πολλαπλά παραδείγματα εφαρμογής του σε πραγματικές εκπαιδεύσεις, επεξηγήσεις των εννοιών και θεωριών που βασίζονται οι μέθοδοι και προτάσεις για την παρουσίαση των στοιχείων της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση αφορά σε εθνικές μειονότητες, πρόσφυγες, μετανάστες και την ανοχή στη διαφορετική θρησκεία. Ο οδηγός είναι διαθέσιμος δωρεάν σε ενδιαφερόμενα κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων.
 2. Πιλοτικές εφαρμογές σε κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων για την δοκιμή των υλικών που αναπτύχθηκαν ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διορθώσεις. Οι εκπαιδεύσεις απευθύνονταν σε εκπαιδευτές και εργαζόμενους εκπαιδευτικών κέντρων ώστε να εφαρμόσουν στην πράξη τις καινοτόμες μεθόδους όπως περιγράφεται ανωτέρω.
 3. Υλικά διάχυσης όπως το website, το φυλλάδιο και η αφίσα του προγράμματος. Τα υλικά αυτά συμβάλλουν στη διάχυση των υλικών ενός θετικού μηνύματος σχετικά με το θέμα του προγράμματος.

  Φυλλάδιο:


  Ιστοσελίδα: Επίσημη ιστοσελίδα REaCT

  Ενημερωτικά newsletter:

 4. Γνώση και η εμπειρία που αποκτήθηκε από τους συμμετέχοντες:
  • Οι εργαζόμενοι και οι εκπαιδευτές ήταν ενεργοί συμμετέχοντες από την αρχή του προγράμματος. Αντάλασσαν εμπειρίες και μοιράστηκαν τις γνώσεις τους πάνω στις νέες μεθόδους. Εργάστηκαν μαζί για να δημιουργήσουν τον μεθοδολογικό οδηγό και να υλοποιήσουν τις πιλοτικές εφαρμογές στους οργανισμούς τους.
  • Οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν στις πιλοτικές εφαρμογές και μοιράστηκαν τις εντυπώσεις τους από τις νέες μεθόδους.
 5. Βελτιωμένη πολιτισμική ευαισθητοποίηση. Όλες οι εκπαιδευτικές εφαρμογές είναι επικεντρωμένες στις πολιτιστικές διαφορές και στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Επίσης οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν όλες τις χώρες και τους οργανισμούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και να μάθουν σχετικά με το τοπικό πλαίσιο, την κουλτούρα, τα χαρακτηριστικά των συμπεριφορών κλπ. Κατά τη διάρκεια των διακρατικών συναντήσεων πραγματοποιήθηκαν διαπολιτισμικές εκδηλώσεις που οργανώθηκαν για να βελτιώσουν την διάδραση και την διαδικασία μάθησης σχετικά με τις άλλες κουλτούρες.