Έχετε ερωτήσεις; (+30) 210 428 6227info@idec.gr

ISO 29990

Τι είναι το πρότυπο ISO 29990;

Το ISO 29990 είναι ένα διεθνές πρότυπο που έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των συνεχώς
αυξανόμενων, σε παγκόσμιο επίπεδο, υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης όπως η
επαγγελματική εκπαίδευση, η δια βίου μάθηση, τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια (εντός ή εκτός της
επιχείρησης). Το ISO 29990 είναι κατάλληλο για όλους τους οργανισμούς, μικρούς ή μεγάλους και
απευθύνεται τόσο σε οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης όσο και σε τμήματα εταιρειών που παρέχουν ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση.

Οφέλη επιχείρησης από την εφαρμογή συστήματος κατά ISO 29990:

 • Ενισχύει της θέσης (marketing – πωλήσεις) και την αξιοπιστία του οργανισμού τόσο στην τοπική όσο και στη διεθνή αγορά
 • Ενισχύει την ομαλή λειτουργία, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των Διευθύνσεων/ Τμημάτων / Συνεργατών
 • Αποδεικνύει ότι εφαρμόζονται οι νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις.
 • Ενισχύει τον καθορισμό ξεκάθαρων εταιρικών στόχων και στρατηγικών
 • Αποδεικνύει τη δέσμευση της ανώτατης διοίκησης του οργανισμού για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας
 • Οι ετήσιες αξιολογήσεις συμβάλλουν ώστε να
  παρακολουθεί ο οργανισμός την απόδοσή του και να βελτιώνεται συνεχώς

Υπηρεσίες που αναλαμβάνει η IDEC:

 • Αξιολόγηση υφιστάμενου επιπέδου
  οργάνωσης
 • Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την
  αξιοποίηση ευκαιριών οργάνωσης και βελτίωσης
 • Ανάπτυξη των απαιτούμενων εγγράφων (Εγχειριδίου, Διαδικασιών, έντυπων)
 • Εκπαίδευση προσωπικού.
 • Επίβλεψη εφαρμογής των απαιτήσεων του ISO
  29990.
 • Εσωτερική επιθεώρηση όλων των διαδικασιών
 • Υποστήριξη διαδικασίας πιστοποίησης
 • Παρακολούθηση και υποστήριξη συστήματος
  διαχείρισης σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες μετά την αρχική πιστοποίηση.

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε για νέες υπηρεσίες, εκπαιδεύσεις, άρθρα και νέα.