ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Ι.Δ.Ο.Σ.), που έχει ιδρύσει ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε., πρόκειται να καλύψει δεκαπέντε (15) κενές θέσεις με προπτυχιακούς φοιτητές για πρακτική άσκηση και ανάληψη βοηθητικών ερευνητικών καθηκόντων (internship) από 06.10.2008 μέχρι 23.01.2009 με έμφαση στη διεθνή πολιτική οικονομία, στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και στο επιχειρηματικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, της Τουρκίας καθώς και των περιοχών της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ασίας.

Οι ασκούμενοι θα πρέπει να φοιτούν σε Τμήματα οικονομικών σπουδών/ πολιτικής επιστήμης/ διεθνών σπουδών/ μέσων μαζικής ενημέρωσης, να γνωρίζουν άριστα μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα και να έχουν τη δυνατότητα χειρισμού Η/Υ.

Οι ασκούμενοι θα είναι υποχρεωμένοι να έχουν τετράωρη παρουσία, τρεις φορές την εβδομάδα, στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.

 

Η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνεται στα Γραφεία του  Ι.Δ.Ο.Σ., Πανεπιστημίου 16,  β’ όροφος,  καθημερινά  από  τις  9 π.μ.  έως  τις  4 μ.μ.  μέχρι  και  την  30.9.2008.

 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτική βαθμολογία εξαμήνων, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, με διεύθυνση - τηλέφωνο, κατάλογο τυχόν δημοσιεύσεων και εργασιών, καθώς και απαραίτητα αποδεικτικό ξένης γλώσσας.

  

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε
στον κ. Αναστάσιο Βάλβη ή στην κα Δήμητρα Αρβανίτη,
τηλ. 210-36.20.274,  210-36.36.326

Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Ι.Δ.Ο.Σ.) που έχει ιδρύσει ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε., πρόκειται να καλύψει πέντε (5) κενές θέσεις με άτομα που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο για ανάληψη ερευνητικών καθηκόντων (internship) και επίβλεψη ομάδων εργασίας με αντικείμενο την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών για το διάστημα από 8.10.2008 μέχρι 23.1.2009.

  Οι βασικοί τομείς της έρευνάς τους θα αποτελέσουν η διεθνής πολιτική οικονομία, οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις και το επιχειρηματικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, της Τουρκίας καθώς και των περιοχών της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ασίας.

Οι ερευνητές θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα και να έχουν τη δυνατότητα χειρισμού Η/Υ.

 

Η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνεται στα Γραφεία του  Ι.Δ.Ο.Σ., Πανεπιστημίου 16,  β’ όροφος,  καθημερινά  από  τις  9 π.μ.  έως  τις  4 μ.μ.  μέχρι  και  την  30.9.2008.

 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία του μεταπτυχιακού τίτλου, σύντομο βιογραφικό σημείωμα, με διεύθυνση - τηλέφωνο, κατάλογο τυχόν δημοσιεύσεων και εργασιών, καθώς και απαραίτητα αποδεικτικό ξένης γλώσσας.

  

 

 

Για  περισσότερες  πληροφορίες  απευθυνθείτε στον

κ. Αναστάσιο Βάλβη ή στην Κα Δήμητρα Αρβανίτη

τηλ. 210-36.20.274,  210-36.36.326

Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

6 - 7 Σεπτεμβρίου  2008

Tο CRIISEA Research Center, University of Picardie, Amiens, France σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων   (Ι.Δ.Ο.Σ.)

                    Διοργανώνουν  από 6 μέχρι 7 Σεπτεμβρίου  2008 διεθνές συνέδριο   με θέμα :

 

Text Box:  
Patterns of Corruption in the 21st Century 
 
 
 
 
 
πό στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία

 

 

 

 

      Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα  στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, οδός Πανεπιστημίου 16.

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα γίνουν στην Αγγλική γλώσσα  

Θα παρουσιαστούν εισηγήσεις που αφορούν μεταξύ άλλων τα εξής  θέματα:

 

·         Διαφθορά-Αποτυχία των Θεσμών-Ανάπτυξη.

·         Διαφθορά και Διακυβέρνηση.

·         Οικονομική Πολιτική και Διαφθορά.

·         Μορφές και Αποτελέσματα της Διαφθοράς.

·         Εταιρείες και Διαφθορά.

·         Διαφθορά και Λόμπι.

·         Μηχανισμοί Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

·         Η Δυναμική της Διαφθοράς.

 

 

Εισηγήσεις μεταξύ άλλων θα παρουσιάσουν οι:

 

Moulette P., OECD, D’ Agostino G., University of Perugia, M. Md. Dulal, Ritsumeikan Asian Pacific University, Atesoglu Levent, Dokuz Eylul University, Iqbal M. Sohel, Korea University, Nerhetali, Ε., University of Warsaw, Moschovis G., European Commission, Popkova K., University of Siegen, Dimakou Our.,University of London,  Angelopoulos K., University of Glasgow, Iyavarakul Tongyai, Duke University, Carr I., University of Surrey, Blackburn K., University of Manchester, O’ Byrne S., Johns Hopkins University, Rizopoulos Y., University of Picardie, De Sousa L., CIES, Weinschelbaum F., Universidad de San Andres, Grein A., Baruch College, Nichols P., University of Pennsylvania, Laboutkova Ing. S., SkodaAuto University, Syggros A., Transparency International Greece, Sergakis D., University of Picardie, Dahlström T., Jönköping International Business School, Bushra H., University of Peshawar.

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής : 130 ευρώ & 20 ευρώ για φοιτητές (πρόσβαση σε όλες τις συνεδριάσεις,  δύο γεύματα καθώς και τη χορήγηση ενός φακέλου  που θα περιλαμβάνει όλες τις εισηγήσεις)

Σε όσους  συμμετάσχουν θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης

 

Πληροφορίες: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 16, ΑΘΗΝΑ 106 72. Τηλ. 210-3620274,. E- mail:sae@hol.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ΠΡΩΤΟΣ  ΚΥΚΛΟΣ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ  

  


 

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, στα πλαίσια του Προγράμματος κατάρτισης που πραγματοποιεί, διοργανώνει ένα πρώτο κύκλο σεμιναρίων ειδικά αφιερωμένο στον χώρο των Δυτικών Βαλκανίων  με σκοπό να καλύψει  τις εξελίξεις που αναμένονται και οι οποίες θα επηρεάζουν άμεσα την  εξωτερική πολιτική της Ελλάδας αλλά και ολόκληρη τη Νοτιο –ανατολική Ευρώπη

                                Τα σεμινάρια θα διαρκέσουν από  26-11-2007  έως και  21-1-2008

              και θα  πραγματοποιείται  κάθε Δευτέρα  και ώρα 6.μ.μ.  με την ακόλουθη διάρθρωση:

 

Ø       Η  σύγχρονη ιστορία των Δυτικών Βαλκανίων. Τα Δυτικά Βαλκάνια ως έννοια. Η  εξέλιξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Τα αίτια και οι επιπτώσεις από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας. 

Ø      Η  στρατηγική σημασία των Δυτικών Βαλκανίων και οι σχέσεις με την Ατλαντική Συμμαχία.  Η γεω-στρατηγική και η γεω-οικονομική σημασία των Δυτικών Βαλκανίων σήμερα. Η  εμπλοκή του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στις διενέξεις των Δυτικών Βαλκανίων.       Οι επιπτώσεις των εθνοτικών συγκρούσεων  των Δυτικών Βαλκανίων.

Ø      Οι σχέσεις ΕΕ και Δυτικών Βαλκανίων. Η εξέλιξη των σχέσεων. Η εμπειρία της  Διαδικασίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Η ΕΕ ως εξωτερικός παράγοντας σταθερότητας και επίλυσης συγκρούσεων στα Δυτικά Βαλκάνια.

Ø      Οι οικονομίες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.  Οι τρόποι μετάβασης στην οικονομία της αγοράς.  Η  πορεία των οικονομιών και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Το εξωτερικό εμπόριο και η πορεία των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.

Ø      Ανθρώπινη ασφάλεια και αναπτυξιακή βοήθεια στα Δυτικά Βαλκάνια. Τα Δυτικά Βαλκάνια ως πεδίο εφαρμογής άσκησης πολιτικής ανθρώπινης ασφάλειας. Η διακίνηση ανθρώπων  και  τα προβλήματα μετανάστευσης.  Ανθρώπινη ασφάλεια και αναπτυξιακή βοήθεια : απολογισμός και προοπτικές.

Ø      Περιφερειακή συνεργασία στα Δυτικά Βαλκάνια. Η εμπειρία των περιφερειακών συνεργασιών  και οι προοπτικές τους. Από το Σύμφωνο Σταθερότητας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Συνεργασίας.

 

Μέχρι το τέλος του κύκλου σεμιναρίων οι συμμετέχοντες

 

·        Θα έχουν διευρύνει σε βάθος τις γνώσεις τους για  την σύγχρονη ιστορία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων καθώς και για τις επιπτώσεις από τη  διάλυση της Γιουγκοσλαβίας

·        Θα έχουν κατανοήσει γιατί οι εξελίξεις στην περιοχή έχουν άμεσες επιπτώσεις στην  γενικότερη ασφάλεια της ευρωπαϊκής ηπείρου

·        Θα έχουν αναπτύξει εμπεριστατωμένη άποψη γύρω από τα ειδικότερα πολιτικά και οικονομικά προβλήματα που χαρακτηρίζουν τις χώρες της περιοχής

·        Θα  είναι σε θέση να παρακολουθήσουν με επάρκεια τις αναμενόμενες ανακατατάξεις που αναμένονται, ιδιαίτερα μετά τυχόν ανεξαρτοποίηση του Κοσόβου

 

 

 

 

Εισηγήσεις θα παρουσιάσουν Καθηγητές Πανεπιστημίου, ερευνητές και αναλυτές

Μεταξύ άλλων θα παρουσιάσουν εισηγήσεις οι :

 

·        Θάνος Βερέμης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου,

                                   Πανεπιστήμιο Αθηνών.

·         Κυριάκος Κεντρωτής, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών,

                                               Πανεπιστημίο Δυτικής Μακεδονίας.

·        Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.

·        Αστέρης Χουλιάρας, Αν Καθηγητής και Πρόεδρος τμήματος Γεωγραφίας,

                                          Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

·        Γιώργος Μακρής, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών,

                                      Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

·        Ανδρέας Κιντής, Εμπειρογνώμας στο Υπουργείο Εξωτερικών.

·        Νικόλαος Τζιφάκης, Διδάσκων, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

·        Ευστάθιος Φακιολάς, Διδάκτορας, Kings College, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

 

Γλώσσα εργασίας:  Ελληνική

             Δικαίωμα Συμμετοχής: 110 ευρώ

 

  Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθεί ηλεκτρονικός φάκελος σε μορφή CD-ROM  με λεπτομερή στατιστικά στοιχεία – χάρτες - κείμενα και επιστημονικά άρθρα

 

Θα δοθούν πιστοποιητικά  παρακολούθησης.

 

Δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι και 23.11.2007. Περιορισμένος αριθμός θέσεων.  Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

 

        Πληροφορίες- Αιτήσεις συμμετοχής : Κα  Μαριεντίνα Λαϊνά και κ. Ανάστασιο Βάλβη

         Ε-mail: sae@hol.gr – Fax : 210-36.26.610.  τηλ. 210/36.20.274 & 210/36.36.326

 

 

Οι οργανωτές ενδέχεται να  μεταβάλλουν τις ημερομηνίες ορισμένων σεμιναρίων αν χρειαστεί.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

25 - 27 Οκτωβρίου  2007

Το  Ινστιτούτο  Διεθνών  Οικονομικών  Σχέσεων   (Ι.Δ.Ο.Σ.),  το  Ίδρυμα  Μεσογειακών Μελετών (ΙΜΜ)  και η   Έδρα Jean Monnet Ευρωπαϊκών Σπουδών, Τμήμα Κοινωνιολογίας , Department, Πανεπιστήμιο Κρήτης

  Διοργανώνουν  από 25 μέχρι 27 Οκτωβρίου  2007 διεθνές συνέδριο   με θέμα :

 

Text Box:  
H Eυρωμεσογειακή Συνεργασία από τη σκοπιά των μεσογειακών  χωρών της EE
 
 
 
 
 
πό στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία

 

 

 

 

 

 

 

 

        Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου στο Ρέθυμνο στην αίθουσα τελετών του Εθνικού Ωδείου, οδός Μ. Βερνάδου 1 (Παλαιό Τζαμί) και στις 26-27 Οκτωβρίου 2007 στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα γίνουν στην Αγγλική γλώσσα  

Θα παρουσιαστούν εισηγήσεις που αφορούν μεταξύ άλλων τα εξής  θέματα:

 

·         Η περιοχή της Μεσογείου: Οι προοπτικές επίλυσης των συγκρούσεων και η ανάπτυξη των περιφερειακών συνεργασιών

·         Η Ευρωμεσογειακή Συνεργασία (ΕΜΣ): Απολογισμός δώδεκα χρόνων εμπειρίας.

·         Η αμυντική διάσταση της ΕΜΣ και τα θέματα ασφάλειας

·         Τα ευρωπαϊκά κράτη της Δυτικής Μεσογείου και η ΕΜΣ

·         Η Ελλάδα, η Κύπρος και η Τουρκία στα πλαίσια της ΕΜΣ

·         Οι απόψεις των χωρών της Νοτίου ακτής της Μεσογείου για την ΕΜΣ

·         Οι ασύμμετρες απειλές από το Νότο και ο δια-πολιτιστικός διάλογος  

·         Οι αγορές, το διεθνές εμπόριο  και  οι αναπτυξιακές στρατηγικές στα πλαίσια της ΕΜΣ

·         Το ζήτημα της μετανάστευσης

·         Οι προοπτικές δημιουργίας μιας Μεσογειακής Ένωσης

 

Δικαίωμα συμμετοχής : 130 ευρώ & 50 ευρώ για φοιτητές (πρόσβαση σε όλες τις συνεδριάσεις,  δύο γεύματα καθώς και τη χορήγηση ενός φακέλου  που θα περιλαμβάνει όλες τις εισηγήσεις)

Σε όσους  συμμετάσχουν θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης

 

αίτηση συμμετοχής.doc

  

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ:

ALPHA BANK

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 14

ΌΝΟΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕ

ΙΒΑΝ: GR09 0140 10301030 0232 0004 610

SWIFT CODE (BIC): CRBAGRAAXXX

 

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ : http://www.idec.gr/iier

 

 

 

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Αναστάσιος Βάλβης

 Τπεύθυνος Οργάνωσης

 Γραμματείας του Συνεδρίου

 Email: sae@hol.gr

 FAX:0030-210-3626610

 ΤΗΛ.0030-210-3620274

 

 0030-210-3622790

 Διεύθυνση:

 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 16, ΑΘΗΝΑ 106 72

 URL: http://www.idec.gr/iier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box:      Η δήλωση συμμετοχής μετά την συμπλήρωσή της θα πρέπει να σταλεί στα γραφεία του             Ι.Δ.Ο.Σ.  (Πανεπιστημίου 16 * β’ όροφος * 106 72 *  Αθήνα)
    Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να σταλεί ταχυδρομικώς ή  με  FAX  ή  με  e - mail
                            FAX:  210.36.26.610   •  e - mail: sae@hol. gr
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

 

 

 

PROVISIONAL  PROGRAMME:

The Euro-Mediterranean Partnership (EMP):

Perspectives from the Mediterranean EU countries

 

25-27 October 2007, Rethimnon, (Crete)

 

 

            

 

 

25 October  2007

 19.00- 19.30:  Registration  

 19.30- 21:00: Οfficial Opening

 19:30-20: 00: Welcome Addresses

 20:00-20:45: Key Note speech: S. Stavridis, Head, Euro- Mediterranean/Middle East Studies Unit, Institute of International Economic Relations, Athens. The Euro-Mediterranean Partnership (EMP): Difficulties and Options.

  21:00 : Welcome Reception

 

26 October  2007

 

  9:00 –   9:30 : Registration  

  9:30 – 10:30: Session A:  The Mediterranean Region: From Conflict to Inter-regional cooperation?

1.      P. Arnopoulos, Foundation of Mediterranean Studies and Emeritus Professor in the Department of Political Science, Concordia University, Montreal, A Synoptic Diagnosis and Prognosis of the Region.

2.      A. Bojinović, Ph.D Candidate, Teaching Assistant, University of Ljubljana, Domestic and External States’Foreign Policies Towards the Mediterranean Region. Disturbances in Social Construction of the Mediterranean Regionness.

3.      C. Tsardanidis, Director, Institute of International Economic Relations, Quo Vadis Euro- Mediterranean Partnership?, 

 

 

10:30  – 10:45 : Coffee Break

10:45 – 12:00 : Session B : The EMP : Evaluating Twelve Years of Existence

1.      G. Spiers, American Graduate School of International Relations and Diplomacy, Paris, Twelve Year Later: An Evaluation of the Barcelona Process.

2.      V. Donini, Ph.D, Researcher in Comparative Private Law, Rome, Euro-Mediterranean Partnership: Collapse of a Model.

3.      A. Boening, Ph.D. Candidate, Assistant Director of the European Union Center, University of Maimi, Coral Gables, Enhancing the Efficacy of the EMP Through Intensified Iterations in the Political, Economic and Socio-Cultural Harmonization Between the EU and its Southern- and Eastern Mediterranean Neighbors.

12:00  – 12:15 : Coffee Break

 

12:15 – 13:00:  Session C:   EMP  and Parliamentary  and Transportation Diplomacy

  1. S. Stavridis, Head, Euro- Mediterranean/Middle East Studies Unit, Institute of International Economic Relations, Athens and R. Pace, Professor, University of Malta, Valletta, Is There a Common Identity for Mediterranean EU Countries Within the EMPA (Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly)?
  2. M. Charokopos, Ph.D. Candidate, University of Athens, Athens, Creating a “Common Euro-Mediterranean Aviation Area”: A “Complex” Learning Process.

 

13:00–13:15: Coffee Break

 

13:15–14:15: Session D:   The Security Dimension

  1. M. Mantalas, Ph.D. Candidate, University of Aegean, Rhodes, The Issue of Security Within the Framework of the EMP. A Blatant Failure of Cooperation?
  2. M. Gianniou, PhD History of International Relations, University of Paris III Sorbonne Nouvelle, Paris, The Policies of the Mediterranean EU Countries Towards the Israeli- Palestinian Conflict: Leaders or  Followers?
  3. R. Begka, Political Scientist and L. Maria Russo, Ph.D. Candidate, University of Messina, Messina, Dialogue and Cooperation for a Prosperous and Peaceful Mediterranean Region. How can the Euro-Mediterranean Partnership Contribute?

 

 

14:15–15:15: Lunch

15:15–16:30: Session E: Managing the Threat from the  South

  1. J. Gest, Ph.D. Candidate, London Scool of Economics and Political Science, London, La Bande A Part: Mapping the Perceptions of the Democratically Alienated.
  2. A. Vlysidis, Ph.D, Bank of Greece, Athens and Department of Business Administration, TEI Chalkidos, Chalkida, Can Euro- Mediterranean Partnership Create a Safety Net Against the Increase of Terror in Mediterranean Partner Countries?
  3. G. Porter, Ph.D, Analyst, Middle East and Africa, Eurasia Group, New York, Sufis Orders as Safeguards Against Islamist Parties in Third Mediterranean Country Politics and the FutuRe of the EMP.*

16:30–16:45: Coffee Break

 

16:45–18:00: Session F:   EMP : The South Dimension

1.      A.Toksabay Esen,  Senior Researcher at the International Policy Research Institute (which I direct) of the Turkish Economic Research Foundation - M. Aydin, Professor, BOTT University, Ankara, Turkey and the EMP

2.      D. Özgür, Istanbul Technical University, Euro Mediterranean Partnership and Turkey In The Framework of MEDA.

3.      A. Nachmani, Professor, Bar Ilan University Israel, Israeli View about Greece, Turkey, and the Eastern Mediterranean.

4.       Hoda R. Awad, Dr., American University in Cairo, The Arab Mediterranean States and the EMP.

 

 

 

 

 

 

  27 October 2007

09:30 – 10:30:  Session A:  EMP  and  Western Mediterranean EU  states

1.      D. Schmid, Institut Français des Relations Internationales (IFRI),Paris,  France and the EMP.

2.      J. Vaquer, Ph.D, Coordinator of the Europe Programme, Foundation CIDOB, Barcelona,   What is Left of Spain’s Comprehensive Approach to the Maghreb?

3.      E. Ghanmi, Ph.D. Candidate, Institue d’ Etudes Europiennes, Université Libre de Bruxelles, Brussels, The Case of Franco- Tunisian Relations (1995-2007).

 

10:30  – 10:45 : Coffee Break

10:45 –  11:30 : Session B :  Greece ,  Cyprus and EMP

1.      D. Xenakis, Lecturer, Department of Political Science, University of Crete, Rethymon, Greece and the Mediterranean.

2.      M. Chailis, Ph.D Candidate Democritus University of Thrace, Ministry of Finance, Republic of Cyprus, Nicosia, Euro-Mediterranean Partnership:Determining a  Decisive Role for Cyprus.

 

11:30  – 11:45 : Coffee Break

 

11:45 –  13:00 : Session C :  Foreign Direct Investment and Trade

1.        N. Halevi, Emeritus Professor of Economics, Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem and E. Kleiman, Emeritus Professor of Economics,  Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, Are the Barcelona Process Mediterranean Partners Suitable Candidates for Intra- Regional Trade?

2.        A.A. Yousef, University of El Fateh, Tripoli, Imported Intermediate Inputs and Economic Growth in Libya.

3.        S. Roukanas, Ph.D. Candidate, Department of International Economic Relations, Democritus University of Thrace and G. Pragkidis, Ph.D. Candidate, Department of International Economic Relations, Democritus University of Thrace, Does International Political Economy Position Act as a Catalyst for FDI? The Case of Turkey.

4.        A. Dimopoulos, Ph.D. Candidate, European University Institute, Florence, Liberalization of Capital Movements and Foreign Investment in Euro- Mediterranean Agreements: An Alternative Approach to Sustainable Development?

 

 

 

13:00  – 14:15 :Session D:  Cultural Dialogue and the role of  

                         NGOs

  1. M. Kousis, Professor, Department of Sociology, University of Crete, Rethymnon, Environment Protection in the EMP: The Role of NGOs From Mediterranean EU Member States.
  2. L. Barbieri, Euro- Med Trainer on Inter-Cultural Dialogue and Human Rights, The Role of Young People in the Process of Inter-Cultural Dialogue: How Far are EMP Agreement from Concrete Implementation?*

 

14:15 –  15:15: Lunch

 

15: 15 –  16.15:  Session E: Migration and EMP

1. R. Fakiolas, Emeritus Professor of Economics, National   Technical University,  

   Athens, Migration Challenges in the Mediterranean Region.

     2. M. Olivé-Elias, Ph.D, UNESCO's Chair, Universitat Rovira i Virgili de   Tarragona, Tarragona,  European Union   Immigration Policies and the Barcelona Process.

     3.  S. Steinbichler, Ph.D. Candidate, Department of History, University of Vienna,  

        Vienna, The Barcelona Process. An Analysis of the motivation and Functionality

        of the Euro- Mediterranean Partnership with a Special Consideration of

        Historical Aspects of Demography and Migration.

 

 

16:15 – 16:30 : Coffee Break

16:30 – 17.30: Session F: EU Mediterranean states and Migration

     1. G. Pinyol, Coordinator of Migrations Programme,   Foundation CIDOB,  

         Barcelona, The External Dimension of  the European Immigration Policy: The

        Spanish Perspective.

      2. E.  Paoletti,  Ph.D. Candidate, Department of International Development, St.

         Antony’s College, University of Oxford,  Critical Analysis of Migration Policies

        in the  Mediterranean: The Case of Italy, Libya and the EU.

     3. F. Baradello, Ph.D. Candidate, London School of Economics and Political   

        Science, The EU’s Rio Grande? An Assessment of Spain/Morocco Immigration

       Coordination.

 

17:30 – 18.30: Session F: Round Table Discussion -Conclusions : The future of  EMP and alternatives  options   for EU  states

1.      E. Plaskovitis,  Associate Professor, Panreion University,  Athens. Former General Secretary for Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affair,Greece

2.       T. Schumacher, Director Research and Information EuroMeSCo and  Institute for Strategic and International Studies

3.       J.Joseph, Associate Professor, Department of Social and Political Sciences, University of Cyprus,

4.       C. Tsardanidis , Director, Institute of International Economic Relations

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π  Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 

Με την ευκαιρία της έκδοσης του βιβλίου του Κωνσταντίνου Χαζάκη: «Παγκόσμια Οικονομική Ηγεμονία ή Συνεργασία; Ο ρόλος της Ομάδας των Οκτώ Πιο Αναπτυγμένων Χωρών» και της σύγκλησης κορυφής της Ομάδας G-8, το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και οι Εκδόσεις Παπαζήση έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν σε ημερίδα που θα  πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2007 και ώρα 12 μ. στη Στοά του Βιβλίου με θέμα:

Text Box:  
Ο ρόλος της Ομάδας G-8 στο διεθνές σύστημα
 

 

 

 

 

Θα μιλήσουν:

 

Ανδρέας Ανδριανόπουλος

τ. Υπουργός

 

Γιάννος Παπαντωνίου

Βουλευτής, τ. Υπουργός

 

Αστέρης Χουλιάρας

Αναπληρωτής Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 

Κωνσταντίνος Χαζάκης

Διδάσκων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

Τη συζήτηση θα συντονίσει

Ο Δρ. Χαράλαμπος Τσαρδανίδης

Δ/ντής του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

 

 

   Στους φοιτητές που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση θα δοθεί  βεβαίωση παρακολούθησης.  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

          Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:   Κα Στέλλα Μηλιώτη,

             τηλ.: 210-36.20.274, 210-36.36.326,  FAX: 210-36.26.610  Ε- mail:  idos@hol.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

  

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, στα πλαίσια του Προγράμματος κατάρτισης που πραγματοποιεί, διοργανώνει κύκλο σεμιναρίων ειδικά αφιερωμένο στην  Αφρική   με σκοπό να καλύψει  τις σύγχρονες εξελίξεις κυρίως στην  υποσαχάρεια Αφρική.

                           Τα σεμινάρια θα διαρκέσουν από  13-3-2007  έως και 26-4-2007 

και θα διεξάγονται  κάθε Τρίτη  και ώρα 6 μ.μ.  με την ακόλουθη διάρθρωση:

 

Ø       Οι γεω-πολιτικές και οι γεω-οικονομικές επιπτώσεις των μεταβολών που λαμβάνουν  χώρα στην περιοχή νοτίως της Αφρικής:  Εισαγωγή στις αφρικανικές σπουδές. Τα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζει η υποσαχάρεια Αφρική. Η Αφρική στο σύγχρονο διεθνές σύστημα και η σημασίας της.

Ø      Η  περιφερειακή συνεργασία στην Αφρική:  Από τον Οργανισμό Αφρικανικής Ένωσης στην Αφρικανική Ένωση. Οι περιφερειακές συσσωματώσεις στη Νότιο Αφρική, τη Δυτική Αφρική και την Ανατολική Αφρική. Οι σχέσεις Αφρικής με την Ε.Ε. στα πλαίσια της Συνθήκης Κοτονού.

Ø      Η Ελλάδα και η Αφρική:  Οι  πολιτικοί και πολιτιστικοί δεσμοί  των  σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες της Αφρικής. Ο ρόλος της ελληνικής διασποράς. Η ελληνική εξωτερική πολιτική και τα μεγάλα ζητήματα της Αφρικής. Η θητεία της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και η συμβολή της στα ζητήματα της Αφρικής. Η αναπτυξιακή βοήθεια της Ελλάδας προς την Αφρική.

Ø      Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Αφρική: Οι προοπτικές της επιχειρηματικής δράσης στην Αφρική. Η ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Αφρική, τα υφιστάμενα προβλήματα και οι προοπτικές που υφίστανται .

Ø      Οι διενέξεις στην Αφρική  και  οι τρόποι επίλυσής τους: Οι σύγχρονες ενδο-αφρικανικές διενέξεις και οι επιπτώσεις τους στο διεθνές σύστημα. Η περίπτωση της Νοτιο-Αφρικής και η μετάβασή της από το σύστημα του απάρτχαϊντ σ΄ ένα δημοκρατικό καθεστώς. Η περίπτωση της Νιγηρίας και ο ρόλος που διαδραματίζει στη Δυτική Αφρική.  

Μέχρι το τέλος του κύκλου σεμιναρίων οι συμμετέχοντες

·        Θα έχουν διευρύνει σε βάθος τις γνώσεις τους για τις σύγχρονες εξελίξεις  της υποσαχάρειας Αφρικής καθώς και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα αφρικανικά κράτη.

·        Θα έχουν κατανοήσει γιατί η Αφρική αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στο σύγχρονο οικονομικό και πολιτικό διεθνές σύστημα.

·        Θα έχουν αναπτύξει εμπεριστατωμένη άποψη γύρω από την πορεία των σχέσεων  της Ελλάδας με την Αφρική καθώς και των επιχειρηματικών ευκαιριών που υπάρχουν.

·        Θα έχουν αποκτήσει γνώση σχετικά με τις διενέξεις μεταξύ των αφρικανικών χωρών καθώς και το ρόλο που διαδραματίζουν τόσο η Νιγηρία  όσο και η Νότιος Αφρική.

 

Εισηγήσεις θα παρουσιάσουν Καθηγητές Πανεπιστημίου, Στελέχη Επιμελητηρίων   Αναλυτές και εκπρόσωποι διπλωματικών αποστολών από αφρικανικές χώρες.

 

Μεταξύ άλλων θα παρουσιάσουν εισηγήσεις οι :

 

·        Μουσούρης Σωτήρης, Πρόεδρος του Ελληνο-αφρικανικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Ανάπτυξης,  τ. Επίκουρος Γ. Γραμματέας του ΟΗΕ

 

·        Χουλιάρας Αστέρης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 

 

·        Μαγκλιβέρας Κωνσταντινος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

 

·        Μπουρμπούλης Σωκράτης, Επίτιμος Γενικός Πρόξενος στην Ασμάρα, Ερυθραία

 

 

Επίσης έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι της Πρεσβείας τη Νιγηρίας και της Νοτίου Αφρικής.

 

        Γλώσσα εργασίας:  Ελληνική

 

           Δικαίωμα Συμμετοχής: 110 ευρώ

 

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθεί ηλεκτρονικός φάκελος σε μορφή CD-ROM  με λεπτομερή στατιστικά στοιχεία – χάρτες - κείμενα και επιστημονικά άρθρα  για την ενεργειακή ασφάλεια.

 

Τόπος διεξαγωγής των σεμιναρίων: αίθουσα συνεδριάσεων του ΙΔΟΣ (Πανεπιστημίου 16 και Αμερικής, β΄ όροφος).

 

         Θα δοθούν πιστοποιητικά  παρακολούθησης.

 

Δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι και 12.3.007.  Περιορισμένος αριθμός θέσεων.  Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

 

 

Σεμιναριακός Κύκλος για την Αφρική.doc

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: Κα Στέλλα Μηλιώτη τηλ.: 210-36.20.274, 210-36.36.326, 
FAX: 210-36.26.610  Ε- mailidos@hol.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

   Η Ενσωμάτωση των Ασιατών Μεταναστών - Πρόκληση για την Ελλάδα

 

Όντας «αναγνωρίσιμοι», εμφανισιακά και πολιτισμικά, οι Ασιάτες μετανάστες παραμένουν «ξένο σώμα» στην ελληνική κοινωνία. Βέβαια, δεν πρέπει να περιμένει κανείς η έλευσή τους θα κοπάσει τα επόμενα χρόνια. Το πιθανότερο είναι ότι ο αριθμός τους θα εξακολουθήσει να αυξάνεται, αλλά πάντα υπό την δαμόκλειο σπάθη της αβεβαιότητας και με δυσεπίλυτα προβλήματα στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν στις οικονομικές και κοινωνικές δομές της Ελλάδας.

 

Εκτιμάται πως στην παρούσα φάση οι Ασιάτες στην Ελλάδα είναι τουλάχιστον 130.000, οι οποίοι στη μεγάλη τους πλειοψηφία εκτελούν εργασίες χαμηλής επαγγελματικής εξειδίκευσης και χαμηλού κόστους. Η πλειοψηφία τους είναι άνδρες, με πολύ μικρό το ποσοστό εκείνων που απολαμβάνουν οικογενειακή ζωή στην χώρα μας. Σε ό,τι αφορά το πολιτιστικό τους προφίλ, οι Ασιάτες μεταφέρουν μαζί τους πρότυπα, για τα οποία δεν υπάρχει σχεδόν καμία πληροφόρηση στην Ελλάδα.

 

Τα τελευταία χρόνια η Ασία εμφανίζει ολοένα και μεγαλύτερο δυναμισμό ως πηγή μετανάστευσης προς την Ελλάδα και έχει ξεπεράσει μέχρι και τη «γειτονική» μας Μεσόγειο, ιδίως μετά το 2003. Με αυτά τα δεδομένα, τίθενται πολλά και σοβαρά ερωτήματα για την ικανότητα και την πολιτική βούληση του κράτους να χειριστεί τις αυξανόμενες μετακινήσεις Ασιατών βάσει μιας συγκροτημένης στρατηγικής.

           

Αυτά είναι μερικά από τα ευρήματα ειδικής έκθεσης του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ) με τίτλο «Ασιάτες Μετανάστες στην Ελλάδα: Προέλευση, Παρόν και Προοπτικές». Η σημαντική αυτή έκθεση παρουσιάστηκε σε σημερινή ημερίδα του ΙΔΟΣ και σχολιάστηκε από τους:

·        κ. Αλέξανδρο Ζαβό, Πρόεδρο του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής

·        κ. Δ. Εσδρά, Διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης

·        κ. Π. Τόντσεφ, Επικεφαλής του Τμήματος Ασιατικών Σπουδών του ΙΔΟΣ

Την ημερίδα άνοιξε με σύντομο χαιρετισμό ο Διευθυντής του ΙΔΟΣ κ. Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, ενώ τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Ελένη Τσερεζόλε. Χαιρετισμό εκ μέρους του Υπουργού Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλου εκφώνησε ο κ. Πάτροκλος Γεωργιάδης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου.

 

Το ελληνικό κείμενο της έκθεσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΙΔΟΣ και συγκεκριμένα: www.idec.gr/iier/new/asian_migrants_en.pdf. Διατίθεται επίσης περίληψη της έκθεσης στην αγγλική γλώσσα στο: www.idec.gr/iier/new/asian_migrants_gr.pdf.

 

 

  


 

                                                                                                                

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Στέλλα Μηλιώτη

Email: idos@hol.gr

FAX: 0030 -210-3626610

ΤΗΛ. 0030-210-3620274

Διεύθυνση:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 16, ΑΘΗΝΑ 106 72

URL: http://www.idec.gr/iier

 

 

 

 

 

>>Αρχή